TÌM HIỂU VỀ PHIÊN DỊCH VIÊN

Tìm hiểu sự khác biệt giữa phiên dịch hội nghị, phiên dịch kinh doanhphiên dịch dịch vụ công, những kỹ năng và trình độ bạn cần trong sự nghiệp phiên dịch của mình.

Bạn nói thành thạo hai ngôn ngữ? Đó là một khởi đầu tuyệt vời.

Tuy nhiên, để trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp, có khả năng ngoại ngữ vượt trội với ít nhất hai thứ tiếng, bạn cũng cần phải hiểu biết sâu sắc về cả hai nền văn hóa và nhiều kỹ năng phiên dịch.

Phiên dịch bao gồm những gì?

Phiên dịch khác với biên dịch. Phiên dịch làm việc với ngôn ngữ nói trong khi biên dịch làm việc với ngôn ngữ viết.

Để trở thành một phiên dịch viên cần phải có kỹ năng ngoại ngữ vượt trội với ít nhất hai thứ tiếng, là nhà ngôn ngữ học tự tin, hiểu biết sâu sắc về cả hai nền văn hóa và trên hết là thành thạo kỹ năng phiên dịch.

Các nhiệm vụ của phiên dịch có thể khiến bạn phải làm việc dưới áp lực lớn, phải di chuyển nhiều, việc làm đột xuất và làm việc ngoài giờ.

Về mặt thực tế, không có ngày nào mà phiên dịch viên làm việc giống nhau Sự đa dạng đáng kinh ngạc của các dự án, các nhiệm vụ thú vị và bạn phải luôn ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người.

Các loại phiên dịch

Nếu bạn đang tìm hiểu nghề phiên dịch, có ba lĩnh vực nghề nghiệp chính cho phiên dịch viên: Phiên dịch hội nghị, Phiên dịch kinh doanh và Phiên dịch dịch vụ công.

1. Phiên dịch hội nghị

Phiên dịch viên hội nghị có thể được các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu tuyển dụng làm phiên dịch viên tại nhà hoặc họ có thể là dịch giả tự do làm việc tại các sự kiện và hội nghị quốc tế lớn, tại các sự kiện chính trị, các cuộc họp hội đồng công tác châu Âu hoặc hội chợ thương mại.

Loại phiên dịch chính được sử dụng cho phiên dịch hội nghị là phiên dịch song song.

Phiên dịch viên làm việc với một đồng nghiệp trong quầy phiên dịch. Diễn giả tại cuộc họp nói chuyện vào micrô và phiên dịch viên chuyển ngay thông điệp qua micrô tới các đại biểu bằng ngôn ngữ đích của họ.

2. Phiên dịch kinh doanh

Phiên dịch kinh doanh phiên dịch cho doanh nhân, thường tại các cuộc họp công ty, các khóa đào tạo, đàm phán kinh doanh hoặc bất kỳ loại sự kiện nào của công ty. Đây là một dạng kết hợp, vì công việc này đôi khi được thực hiện bởi các phiên dịch viên hội nghị hoặc thông dịch viên công vụ.

Loại phiên dịch chính được sử dụng cho phiên dịch kinh doanh là dịch đuổi. Đây là nơi phiên dịch viên ngồi với các đại biểu và nghe toàn bộ bài phát biểu (có thể kéo dài đến 20 hoặc thậm chí 30 phút) và sau đó chuyển nó sang ngôn ngữ của những người tham gia.

Các chú ý có thể đã được diễn giả cung cấp trước để phiên dịch viên có thể dễ dàng nắm ý cho quá trình phiên dịch.

Dịch thầm (chuchotage) cũng được sử dụng cho phiên dịch kinh doanh. Đối với loại phiên dịch này, người dịch đứng hoặc ngồi bên cạnh đại biểu và dịch trực tiếp vào tai họ.

3. Phiên dịch viên dịch vụ công

Phiên dịch dịch vụ công làm việc trong một số cơ quan, phần lớn thuộc hai loại:

Phiên dịch viên của Cảnh sát và phiên dịch viên Tòa án. Làm việc trong môi trường pháp lý với nhiều tình huống khác nhau: phiên dịch cho các cuộc phỏng vấn của cảnh sát, tham dự các phiên tòa và làm việc với dịch vụ trại giam. Loại công việc này thường đòi hỏi đào tạo rộng rãi và sàng lọc nghiêm ngặt.

Phiên dịch viên cộng đồng làm việc trong các lĩnh vực y tế hoặc chính quyền địa phương (ví dụ: trung tâm việc làm, giáo dục và nhà ở), bao gồm phiên dịch cho bệnh nhân bệnh viện, giúp mọi người tiếp cận các dịch vụ giáo dục thiết yếu hoặc hỗ trợ các vấn đề về nhà ở.

Hầu hết các phiên dịch viên dịch vụ công chọn được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia về Thông dịch viên Dịch vụ Công (NRPSI), cũng như là thành viên của ITI.