VIECOI日本語ビジネススクールとは?

Viecoiビジネス日本語スクールとは

Khóa học này hướng tới mục tiêu giúp học viên trang bị những kỹ năng thương mại để sử dụng trong môi trường làm việc; tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Nhật dùng trong thương mại; và có thể áp dụng trong nhiều hoạt động thương mại khác nhau (Thông dịch/Phiên dịch, Tổng vụ/Nhân sự, Bán hàng, Lập trình…).

Khóa học hỗ trợ đào tạo những người làm kinh doanh, có thể làm việc cho các công ty Nhật ở Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học. Ngoài ra còn hỗ trợ cách lập kế hoạch nghề nghiệp, phương pháp phỏng vấn, phương pháp viết CV, rất hữu ích với những người có nhu cầu tìm việc.

Tại sao ViecOi lại mở lớp Tiếng Nhật Thương Mại này?

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển, số lượng người Việt học tiếng Nhật cũng ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nếu chỉ học ở trường Đại học hay các Trung tâm ngoại ngữ, thì khó đạt được sự thành thạo để có thể tự tin sử dụng tại các công ty Nhật.

Vì vậy ViecOi đã mở các khóa học Tiếng Nhật Thương Mại, nhằm đào tạo những kiến thức cơ bản giúp những người đang học tiếng Nhật và muốn làm việc tại công ty Nhật có thể tự tin làm việc.

Tiền phí

Miễn phí

Điều kiện tham gia

Thông qua các điều kiện sau đây

・N3 trở lên

・Có thể tham gia được 5 lần

・Người muốn sử dụng tiếng Nhật để làm việc

・Người có thể chuẩn bị bài, ôn bài