Post job for free

Quý Công ty có thể đăng các vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng ở đây trong vòng 1 tháng. Sau khi đăng tuyển, nhân viên hỗ trợ nhân sự của chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung và đăng thông tin vị trí này lên website trong vòng 1 ngày.
Xin đừng ngần ngại tận dụng cơ hội này!