QC/QA / Quality Control

Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) Japanese N1 N2 N3 Tiếng Nhật