Nhân viên kinh doanh / Sale / Sales Assistant / Sales Staff

Nhân viên kinh doanh (Nam) English English - Intermediate Tiếng Anh