Admin/Assistant

Tiếp Tân kiêm Thư Ký (Tiếng Nhật) N3