Quản lí kỹ thuật

(Thủ Dầu Một, Bình Dương) Trưởng phòng kỹ thuật – Tiếng Nhật ~ N2 N2