Manufacture/Production / Quản lý sản xuất

(Tân Uyên, Bình Dương) Trưởng phòng sản xuất (Manager) N3