Manufacture/Production / Tổ trưởng kế hoạch sản xuất

(Tân Uyên, Bình Dương) Tổ trưởng kế hoạch sản xuất N3 Tiếng Nhật