Manufacture/Production

【8-14tr/KCN VSIP II】NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT #791 N3