Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/HCM】Nhân viên hoặc Trợ lý bộ phận lắp ráp #663 N3