Mechanical Engineer

(Bình Thạnh, HCMC) JUNIOR MECHANICAL ENGINEER Autocad English N3 Tiếng Anh Tiếng Nhật