Chuyên viên kinh doanh / Sales

Trưởng phòng kinh doanh khu vực mảng máy móc thiết bị (HN/HCM) English - Intermediate Tiếng Anh Tiếng Trung