Giám sát kỹ thuật / Quản lí kỹ thuật

(Tân Uyên, Bình Dương) Tổ trưởng kỹ thuật N2