Manager / Nhân viên quản lý / Sale / Sales Manager / Sales Staff / SALES XNK

Sale Manager Logistics Business English English English - Advanced English - Intermediate