Manufacture/Production

【N3/KCN VSIP I, BD】 QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT #736 N3