Engineer / Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên vận hành máy gia công -#3099 CADCAM CNC MasterCam