Technical Engineer

Nhân viên vận hành máy ép nhựa