Engineer / Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên vận hành máy ép nhựa -#3098