Nhân viên thiết bị nhà xưởng / Nhân viên thiết kế cơ khí / Nhân viên thiết kế sản phẩm

Nhân viên Thiết kế khuôn ép kim loại Autocad Soliworks