QC/QA

【Tiếng Nhật/HCM】Nhân viên may mặc/QC Staff -#2976 N2 N3