Nhân viên kinh doanh / Sale / Sales

Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật English N2