Dịch vụ

Hall Leader (Trưởng nhóm phục vụ) Japanese N3