Chuyên viên kinh doanh / Nhân viên kinh doanh / Sales

Chuyên viên kinh doanh (Senior) – Cấp bậc phó phòng Japanese Tiếng Nhật