N2 / QC/QA / Quản lí Chất Lượng

(Bình Thạnh, HCM) Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) N2