QC/QA / Quality Control / Quản lí Chất Lượng

[ Bình Thạnh, HCM] Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) (N3) 350$- 700$ N3