N2 / QC/QA

[Bến Cát, Bình Dương] Nhân viên QC N2 N2