Admin/Assistant / Purchasing / Sales

【700USD/HCM】Trợ Lý Tiếng Nhật (Sales/Thu Mua) – #2358 N2 N3